Beställ e-tidningen till din skolklass

Här kan du som lärare beställa kostnadsfri tillgång till e-tidning och vår sajt som hjälp i undervisningen för elever mellan sju och arton år.
Du har möjlighet att göra detta för en vecka per termin, utöver den nationella tidningsveckan som infaller vecka 42.

Önskar du istället papperstidningar gäller max fem tillfällen per termin och då behöver du specificera att du önskar papperstidningar i rutan ”Eventuellt meddelande” nedan. Papperstidningar kan enbart levereras inom vårt distributionsområde.

Kom ihåg att beställningen bör vara oss tillhanda minst fem arbetsdagar före önskat startdatum.

vänligen NWT Media

(Om tidningarna skulle utebli, kontakta kundservice)

  • Hidden
  • Gata, postnummer och ort
  • ÅÅ-MM-DD
  • ÅÅ-MM-DD